Wesseling Tuinontwerp & Aanleg

Maatregelen Coronavirus
maandag 16 maart 2020

Geachte,

Het Coronavirus heeft Nederland in zijn greep. De maatregelen die getroffen worden door de overheid treffen ons allemaal.

Ook wij nemen maatregelen om zowel u als onze werknemers in bescherming te nemen tegen het Coronavirus. In deze brief informeren wij u hierover.

Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar: 023 - 526 4007

Omdat het virus snel om zich heen grijpt is het mogelijk dat wij de getroffen maatregelen moeten aanpassen. De actuele stand van zaken over onze maatregelen kunt u vinden op de homepage van onze website: www.wesselingtuinen.nl


Om het werk veilig te laten plaatsvinden hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We werken vanaf heden zoveel mogelijk in vaste koppels.
  • Indien overleg plaatsvindt zullen wij naar richtlijn van RIVM sociale distantie in acht nemen.
  • Er zal zo min mogelijk contact met u worden gezocht. Zo zal er bijvoorbeeld in de bedrijfsauto worden gepauzeerd.
  • Bij toiletbezoek zullen we zowel vóóraf als achteraf de handen ontsmetten.
  • Bij ziekteverschijnselen vanuit onze kant, blijven we afwezig.
  • Wij zullen in verschillende ploegen werken, zodat we ook op het bedrijf voorkomen dat we met veel personen ineens in 1 ruimte zijn.

Wat kunt u doen?

  • Indien u ziekteverschijnselen heeft, roepen we u dringend op om ons vooraf te informeren.
  • Neem sociale distantie, net als wij, in acht.

Wat betekenen de maatregelen voor u?

Wij zullen de geplande werkzaamheden waar mogelijk volgens afspraak uitvoeren. Echter, kunnen de werkzaamheden langer duren doordat wij de teams die aan het werk zijn verkleinen. Ook kan het voorkomen dat u een ander koppel aan het werk krijgt, dan in eerste instantie gepland was.

Tevens zijn we afhankelijk van onze leveranciers. Ook zij worden getroffen door het Coronavirus, waardoor er steeds minder tijdig kan worden geleverd. In sommige gevallen zullen wij zelfs moeten uitwijken naar alternatieven.

Er zijn gelukkig nog geen ziekmeldingen binnen ons bedrijf. Wij zullen er alles aan blijven doen om het werk veilig te laten plaatsvinden. En hopen daarbij op uw medewerking en begrip.


Alvast bedankt
Namens alle hoveniers

Wesseling Tuinen
Directie

 

Wesseling Tuinen, Stephensonstraat 41, 2014 KC Haarlem, T 023 526 40 07, info@wesselingtuinen.nl