Like us on Facebook:

Like This on Facebook


Wesseling Tuinontwerp & Aanleg

Geachte relatie,

Enige tijd geleden hebben wij u een schrijven doen toekomen m.b.t. de nieuwe privacywetgeving. Hier hebben wij tot op heden, van uw zijde, nog geen reactie van mogen ontvangen.

Dit is dan voor ons ook de reden om het nogmaals bij u onder de aandacht brengen. Wij hechten namelijk heel veel waarde aan uw privacy.

In verband met de nieuwe AVG wetgeving, zijn wij als bedrijf verplicht u op de hoogte te brengen van ons aangepaste privacybeleid en om onze relaties toestemming te vragen voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het gaat hierbij vooral om (close-up) foto’s en video’s van tuinen. Ook als een woning zichtbaar in beeld komt, hebben wij vooraf toestemming van de bewoner nodig.

Bijgaand sturen wij u uitleg over het aangepaste privacybeleid en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal.

Wij verzoeken u vriendelijk dit document te downloaden en volledig ingevuld, binnen 14 dagen naar ons te retourneren op info@wesselingtuinen.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.


Wesseling Tuinen, Stephensonstraat 41, 2014 KC Haarlem, T 023 526 40 07, info@wesselingtuinen.nl